генератор


генератор
η γεννήτρια
- возбуждается - διεγείρεται
возбуждать - διεγείρω τη -
запускать - βάζω μπρος τη -
отключать - αποσυνδέω τη -
аварийный - ανάγκης
асинхронный - ασύγχρονη -
бесколлекторный - χωρίς συλλέκτη
бесщёточный - χωρίς ψύκτρες
брызгонепроницаемый - υδα-το(σταγονο)προστατευμένη -
- Ван-де-Гра-афа - του επιταχυντή του Βαν-ντε-Γκραάφ (Van de Graaf), ηλεκτροστατική -
вертикальный - κάθετη -
вспомогательный - βοηθητική -
- высокой частоты - υψηλής συχνότητας
гетерополярный - ετεροπολική -
главный мор. - κύρια -
гомополярный - ομοπολική -
горизонтальный - οριζόντια -
двухполярный - διπολική -
двухтактный - δίχρονη -
закрытый - κλειστού τύπου
зарядный - φόρτισης
звуковой - ηχητική -
- импульсного напряжения - παλμικής τάσης
- импульсного тока - παλμικού ρεύματος
импульсный - παλμική -
- импульсов - παλμών
- коротких импульсов - βραχέων παλμών
ламповый - λυχνιών
магни-тогидродинамический (МГД-генератор) - μαγνητοϋδροδυναμική -
магнитоэлектрический - μαγνητοηλεκτρική -
- нейтронов - νετρονίων/ουδετερονίων
- несущей частоты - φέρουσας συχνότητας
- низкой частоты - χαμηλής συχνότητας
- пара - ατμού
- пачек импульсов - δεσμίδων παλμών
- пены горн. - αφρού
- переменного тока - εναλλασσόμενου ρεύματος
- пилообразного напряжения (тока) - πριονοειδούς τάσης (του ρεύματος)
- повышенной частоты - αυξημένης συχνότητας
- постоянного тока - συνεχούς ρεύματος
- прерывистого действия - διακεκομμένης λειτουργίας
- прямоугольных импульсов - ορθογωνίων παλμών
- пусковых импульсов - παλμών εκκίνησης
- развертки η χρονογεννήτρια, βασική -
резервный - εφεδρική -
самовозбуждающийся - με αυτοδιέγερση
- с внутренней самовентиляцией - με εσωτερικό (αυτο)εξα-ερισμό
- сигналов - σημάτων
синхронный - σύγχρονη -
- случайных сигналов (в информационных системах) - τυχαίων σημάτων
- случайных событий - τυχαίων γεγονότων
- случайных чисел мат. - τυχαίων αριθμών
- с наружной самовентиляцией - με εξωτερικό (αυτο)εξαερισμό
- с независимым возбуждением - με ανεξάρτητη διέγερση
- с независимым охлаждением - με ανεξάρτηση ψύξη
- собственных нужд (станции подстанции) - για ιδία χρήση
- со смешанным возбуждением - με μ(ε)ικτή διέγερση
- с отрицательным сопротивлением - με αρνητική αντίσταση
- с поперечным полем - με εγκάρσιο πεδίο
- с последовательным возбуждением - με εν σειρά διέγερση
- с постоянными магнитами - με σταθερούς μαγνήτες
- с продольным полем - με διάμηκες πεδίο
- с самовозбуждением (автогенератор) - με αυτοδιέγερση, η αυτο-γεννήτρια
стояночный мор. - του λιμένα
- с фазовым сдвигом - με μετατόπιση φάσεων
- с электронной перестройкой частоты - με ηλεκτρονική ρύθμιση των συχνοτήτων
тахометрический - ταχομετρική -
тепловой - θερμική -
термоэлектрический - θερμοηλεκτρική -
термоэлектронный - θερμοηλεκτρονική -
трёхфазный - τριφασική -
ультразвуковой - υπερηχητική -
фотоэлектрический - φωτοηλεκτρική -
- чисел - των αριθμών
- шума - του θορύβου
электростатический - ηλεκτροστατική -

Русско-греческий словарь научных и технических терминов. . 2009.

Синонимы:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Смотреть что такое "генератор" в других словарях:

 • Генератор — Ван де Граафа электростатический ускоритель, в котором для создания высокого постоянного электрического напряжения применяется механический перенос электрических зарядов с помощью бесконечной ленты из диэлектрического материала. изотопный… …   Термины атомной энергетики

 • генератор — источник, распределитель; хуй; агрегат, стимулятор, релаксатор, магнето, альтернатор, мазер, иразер Словарь русских синонимов. генератор сущ., кол во синонимов: 63 • автогенератор (1) …   Словарь синонимов

 • ГЕНЕРАТОР — (лат. generator, от genus, generis род). 1) родоначальник. 2) котел в паровых машинах. 3) машина для получения электрического тока. 4) прибор, производящий искусственный лед. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ГЕНЕРАТОР — ГЕНЕРАТОР, прибор, вырабатывающий электрическую энергию. Самым распространенным является устройство, которое, используя явление электромагнитной индукции, преобразует механическую энергию ТУРБИНЫ ИЛИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ в электрическую …   Научно-технический энциклопедический словарь

 • ГЕНЕРАТОР — (лат. generator производитель) устройство, аппарат, машина, производящие какой либо продукт (напр., ацетиленовый генератор, парогенератор), вырабатывающие электрическую энергию (напр., электромашинный, магнитогидродинамический, термоэмиссионный… …   Большой Энциклопедический словарь

 • ГЕНЕРАТОР — общее название устройств, аппаратов или машин, производящих какие либо продукты (см. ), вырабатывающих электрическую энергию (электромашинный генератор) или преобразующих один вид энергии в другой (см. ); (1) Г. ждущий Г. (см.), на выходе… …   Большая политехническая энциклопедия

 • ГЕНЕРАТОР — ГЕНЕРАТОР, генератора, муж. (лат. generator, букв. родитель) (тех.). 1. Механизм, производящий энергию. Генератор постоянного тока (то же, что динамо машина). 2. Печь особого устройства для производства генераторного газа. Толковый словарь… …   Толковый словарь Ушакова

 • генератор — а, м. générateur m., лат. generator. 1. Устройство, аппарат или машина, предназначенные для производства какого л. вещества, выработки электрической энергии или для подания электромагнитных, световых и т. п. сигналов. БАС 2. 2. перен. О том, кто… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • ГЕНЕРАТОР — ГЕНЕРАТОР, а, муж. Общее название устройств, машин, производящих какой н. продукт, вырабатывающих энергию или преобразующих один вид энергии в другой. | прил. генераторный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • генератор — – устройство, вырабатывающее электроэнергию. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

 • генератор — Машина, преобразующая механическую энергию в электрическую [СТ МЭК 50(411) 73] 4.1.2 Генераторы Генераторы могут быть двух типов: синхронные; асинхронные. В зависимости от назначения электроагрегата выбор генератора определяют по следующим… …   Справочник технического переводчика

Книги

 • Генератор страха, Николай Иванников. Он вовсе не бескорыстный герой или борец за справедливость. Его метод прост: аванс, пара выстрелов, расчет. И никаких эмоций. Потому что он профессиональный киллер по прозвищу Фенимор. Но… Подробнее  Купить за 110 руб
 • Генератор, Сергей Волков. «Если бы в тот момент он знал, чем все обернется, думаю, мы смогли бы совладать с умрунами. Подтянули бы весь личный состав РОВД, пожарных, резервистов по линии военкомата. Залили бы подпол в… Подробнее  Купить за 19.99 руб электронная книга
Другие книги по запросу «генератор» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.